top of page

   Στην αρχή της σειράς των έργων μου εμπνέομαι από ταξίδια όπως και από περιοχές αναμονής.

Η έμπνευση έγινε έργο όταν προσπάθησα να αποτυπώσω με τον χρωστήρα της το αίσθημα μιας νέας «εποχής», τη μεγάλη προσδοκία που όλοι περιμένουν πριν από το ταξίδι.

  'Οπως η έντονη χρωματική μορφή ενός αεροπλάνου στο "airplane"/αεροπλάνο, προσφέρει στον πίνακα ένα πλούσιο φως των παλαιών ελληνικών αεροσκαφών (ολυμπιακής) και αντικατοπτρίζει τα άτομα που ετοιμάζονταν για το ταξίδι.

Επίσης, πολύ συχνά ζωγραφίζω την εσωτερική  "θέα" του θέματος " departure"/αναχώρηση.

Ένα έργο μεγάλου μεγέθους το οποίο απεικονίζει την εικόνα μιας γυναίκας που περιμένει την ώρα αναχώρησης. Η καθυστέρηση φαίνεται μέσα από τα μάτια και το σώμα της.

  Tο έργο σκιαγραφείται μέσα σε μια λεπτή αναφορά σε βυζαντινά είδη μορφών. Ο ατμοσφαιρικός ροζ ουρανός καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της αρχιτεκτονικής προοπτικής των εξωτερικών κτιρίων. 

  Στον "passanger"/επιβάτη  μια γυναικεία φιγούρα βρίσκεται ανάμεσα σε δύο καρέκλες. Μια γνωστή εικόνα του ταξιδιού με μέσα μεταφοράς μέσω της θάλασσας παρατηρείται μέσα από έντονες μορφές σχεδίασης.

  Τα έργα "male and female portraits", τα δύο πορτραίτα μεγάλης κλίμακας μιας γυναίκας και ενός άνδρα αντιπροσωπεύουν τη μορφοποιητική αναζήτηση μου για την ατμόσφαιρα της απεικόνισης μου. Το σχέδιο με το κάρβουνο και τα μικτά μέσα είναι το αγαπημένο αποτέλεσμα ανάμειξης των υλικών μέσα σε αυτή την περίοδο της δουλειάς μου. Περιμένοντας κάτι, περιμένοντας τις νέες μέρες μετά το ταξίδι, αυτά τα δύο πρόσωπα έχουν όλα τα θέματα σχεδίου και το δραματικό χρωματισμό από την έντονη παλέτα χρωμάτων που χρησιμοποιούσα αρχικά.  

Το θέμα στον πίνακα "thoughts" /σκέψεις είναι αφηρημένο. Σχήμα, κομμάτια της μορφής και του χρώματος είναι ένα βήμα για την αλλαγή της τέχνης μου. Αφήνοντας  πίσω  το κάρβουνο προσπαθώ μια βαθύτερη αναζήτηση οπτικού αποπροσανατολισμού.

  Το "swimming"/κολύμπι είναι το επόμενο επίπεδο της εικαστικής έκφρασής μου. Χρησιμοποιώ νέες χρωματικές μορφές και επηρεάζομαι από φίλτρα instagram. Η μεγάλη θάλασσα έχει όλη την λάμψη στην επιφάνεια και την ατμόσφαιρα μιας ελληνικής ζεστής βραδιάς.  

  Η "philoxenia"/φιλοξενία είναι μια ζωγραφική μεγάλης κλίμακας που έχει πολλές φάσεις εργασίας. Αφήνοντας μερικές περιοχές του σκότους ένα φιλόξενο φως μέσα από τα μεγάλα παράθυρα έχει όλα τα στοιχεία ενός φιλόξενου δωματίου ενός ξενοδοχείου ή ενός θεάτρου. Ένα σμήνος κύκλων είναι η αναπαράσταση του σύγχρονου σχεδιασμού ή ενός συμβολισμού του.

 

The beginning of a series of works get informed by voyages as seen from waiting areas . 

Tis kind of inspiration became project when I tried to paint under the feeling of a new "era", the great expectation everyone waits before the trip.

Here the intense chromatic form of an airplane  is offering to the painting a rich light of old Greek aircraft (olympiaki) and the mirroring of the figures that they were preparing for the trip. 

Also, very often like here, I drawsthe inside out view of her theme like "departure" . A big size work which portrays a woman's figure waiting for the departure time. The delay is seen through her eyes and her body. In a historical point of view this work has a clear reference at byzantine kind of shapes. The atmospheric pink sky occupies a big part of  architectonic perspective of the buildings outside. 

"passenger" is female figure is lying between two chairs. A familiar image of travelling with means of transportation through sea is seen through intense drawing forms.

portraits"

These two big scale portraits of a woman and a man represent artist's formative search for the atmosphere of each painting. Drawing with charcoal and mixed media  is my favourite mixing effect  through this period of my work. Waiting for something, expecting for the new days after travelling, these  two faces have all the drawing issues and the dramatic colouring from the artist's palette . "thoughts" This is one of my  most abstract work. Figure, bits of form and colour is a step of changing her point of art. Leaving behind charcoal I am trying a deeper search of visual disorientation. 

"swimming" is the next level of my point of view. I used new chromatic forms and she is influenced by instagram filters. The big sea has all the sparkle on the surface and the atmosphere of a Greek warm evening.

"philoxenia" is one large scale painting that has many phases of work. Leaving  some areas of darkness a welcoming light through the big windows has all the elements of a welcoming room of a hotel or of a theatre.  A swarm of circles is  representation of contemporary design or a symbolism of..dreaming. 

bottom of page